Đăng kí tham gia Chương trình giao lưu Văn hóa

Cách điền và gửi đơn đăng ký
  • Đơn đăng ký tham gia Chương trình Giao lưu Văn hóa Hoa Kỳ được viết trong ứng dụng Adobe Acrobat.
  • Nhấp vào "US Exchange Student Application" ở phía dưới để tải xuống mẫu đăng ký
  • Sau khi hoàn tất đơn đăng ký, vui lòng lưu và tải lên "US Exchange Student Application" bằng cách nhấp vào "Chọn Tệp" ở cuối trang web.
  • Sau khi kiểm tra sơ bộ, nhân viên phụ trách văn phòng đại diện sẽ liên lạc với các bạn nhanh nhất có thể.
  • 13, 14 (Thư giới thiệu từ trường học), 17, 18 (Thông tin Y tế và Bản ghi chú tiêm chủng), 19-26 (Thư Cam kết Phụ Huynh và Học Sinh) phải được ký kết bằng tay. Sau khi ký, vui lòng gửi đến trụ sở của Nacel bằng thư điện tử hoặc fax.
  • Đơn đăng ký tham gia Chương trình giao lưu Văn hóa Mỹ
*Sau khi hoàn thành mẫu đơn, chọn ứng dụng bằng cách sử dụng nút 'Chọn Tệp' bên dưới và nhấp 'OK'
Gửi đơn đăng ký chương trình Giao lưu Văn Hóa Mỹ
Gửi đơn đăng ký chương trình Giao lưu Văn Hóa Mỹ
(* Vui lòng nhấp vào 'Chọn Tệp' và chọn ứng dụng bạn đã tạo.)
người đăng ký Tên Số điện thoại - -
Email Số điện thoại di động - -