Thông tin trường


  • Tại Nacel Open Door, học sinh có thể lựa chọn trường học tại khu vục mình muốn sinh sống.
  • Tại tổ chức Nacel Open Door, học sinh sẽ không được phân công vào các trường có tỉ lệ học sinh Việt Nam quá cao mà tỉ lệ học sinh Việt tại một các trường phải được duy trì một số lượng nhất định.
  • học sinh có thể theo học tại các trường có chất lượng tầm trung, và các trường chất lượng cao chỉ với chi phí rất tiết kiệm.
  • Click vào phần màu xanh da trời để biết thông tin về các trường trong khu vực.
  • Click vào tên trường để biết thêm thông tin chi tiết về trường.