Đối tượng đăng kí

Độ tuổi

  • Từ 15 đến 18.5 tuổi, học sinh
  • Kỳ nhập học mùa thu 2018: học sinh sinh trước ngày 07/31/2003

Thành tích

  • Thành tích trung bình trong vòng 3 năm trước đó phải đạt loại “giỏi” trở lên
  • Điểm ELTiS 222 điểm
  • Thông qua vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh.

- Họ c sinh phải thích ứng được với môi trường học tập và sinh hoạt tại Mĩ - Học sinh không gặp khó khăn gì trong quá trình xin visa đi Mĩ.