Nacel Open Door

  • Là một trong những tổ chức phi lợi nhuận tiêu biểu của Mỹ, thực hiện các chương trình trao đổi học sinh trực thuộc Nội vụ Mỹ
  • Bắt đầu từ năm 2001, thực hiện “ chương trình du học các trường tư thục Christian” do tổ chức CSIET ( Hội đồng tiêu chuẩn du học quốc tế) chứng nhận.
  • Tổ chức Hoa Kỳ nhận được chứng nhận bởi Hiệp Hội Tiêu Chuẩn Giáo Dục Quốc Tế (CSIET-Council of Standards for International Educational Travel)
  • Quản lí trường phổ thông ST. Paul tại Minnesota tại Mỹ
  • Quản lí 19 điểm trường St. Paul American School tại 15 thành phố trên 9 quốc gia.
  • Thiết lập NSMS (Nacel Student Management System), (hệ thống quản lí học sinh Nacel)
나셀오픈도어 총본부와 지역본부 안내
Trụ sở chính ST. Paul tại Minnesota, Mỹ.
Chi nhánh Virginia / Pennsylvania / Iowa(Private School Program)
Texas Austin(Short-term Education Program)Chương trình giáo dục ngắn hạn
Văn phòng bang Văn phòng đại diện trên 36 khu vực và ở khắp 33 bang tại Mỹ
Quy mô tham gia Với quy mô rộng lớn, trải khắp 50 quốc gia trên thế giới, hàng năm, NACEL vinh dự tạo điều kiện cho 4000 du học sinh quốc tế tham gia chương trình homestay ( sống cùng người bản xứ) ngắn hạn và dài hạn, và cơ hội tham gia các chương trình Homestay tại 10 nước trên thế giới cho hơn 1000 học sinh Mỹ.
Lịch sử hình thành và phát triển
나셀오픈도어 연혁
1957 1957 Thành lập trụ sở chính Nacel International tại Pháp
1964 1964 Thành lập tổ chức Open Door tại thành phố New York, Mỹ.
1969 1969 Thành lập tổ chức Nacel tại thành phố ST. Paul, Mỹ.
1996 1996 Kết hợp Nacel và Open door, thành lập tổ chức Nacel Open Door.
2003 2003 Thành lập trường Quốc tế Nacel trực thuộc Đại học Hamline, Minneapolis/St. Paul
(hiện nay là Trường dự bị St. Paul))
2007 2007 Thành lập trường St. Paul American School tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
2010 2010 Thành lập trường St. Paul American School tại Clark Philippines
Thành lập Trường trung học phổ thông quốc tế Nacel trực thuộc trường cấp 3 Catholic Nor tại Paris Pháp
2015 2015 Thành lập St. Paul American School trực thuộc trường trung học khoa học tại Thượng Hải, Trung Quốc.