Hướng dẫn chuẩn bị và nộp đơn đăng kí

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp đơn đăng kí
  • Đơn đăng kí du học các trường tư thục Christian có thể soạn thảo trên Tệp Ms-Word hoặc PDF.
  • Click vào mẫu đơn phía đưới để down load mẫu đơn đăng kí.
    (*học sinh có thể chọn 1 trong 2 loại form Word hoặc PDF.)
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng kí, vui lòng lưu lại và mở website của tổ chức, click vào mục “Chọn Tệp” và update Tệp vừa được soạn thảo.
  • Sau khi xác nhận đơn đăng kí, chúng tôi sẽ liê lạc sớm nhất.
  • 13, 14 (Thư giới thiệu từ trường học), 17, 18 (Thông tin Y tế và Bản ghi chú tiêm chủng), 19-26 (Thư Cam kết Phụ Huynh và Học Sinh) phải được ký kết bằng tay. Sau khi ký, vui lòng gửi đến trụ sở của Nacel bằng thư điện tử hoặc fax.
*Sau khi hoàn thành mẫu đơn, chọn ứng dụng bằng cách sử dụng nút 'Chọn Tệp' bên dưới và nhấp 'OK'
Hướng dẫn chuẩn bị và nộp đơn đăng kí
(* Vui lòng nhấp vào 'Chọn Tệp' và chọn ứng dụng bạn đã tạo.)
Học sinh yêu cầu Tên Số điện thoại - -
Thư điện thoại Điện thoại di động. - -