Giới thiệu về NISS

NISS(Nacel International School System) Schools

 • FRANCE
  Notre Dame Internationl High School, Paris
  Est. 2010
  www.ndihs.com
 • POLAND(Sister School)
  International School of Gdansk
  Est. 2010
  www.gla.gfo.pl
 • JAPAN
  Azabu Chtistian Academy,
  Tokyo
  Est. 2013
 • TURKEY
  Private Samsun FINAL IASS,
  Samsun
  Est. 2013
 • TURKEY
  Private Florya FINAL IASS,
  Istanbul
  Est. 2013
 • TURKEY
  Private Adana FINAL IASS,
  Adana
  Est. 2013
 • TURKEY
  Private Bursa FINAL IASS,
  Bursa
  Est. 2013
 • TURKEY
  Private Cekmekoy FINAL IASS, Cekmekoy
  Est. 2013
 • NISS là Cơ quan Giáo dục Chương trình Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông được thành lập và vận hành bởi Tổ chức Nacel Open Door, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Hoa Kỳ, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủy quyền Chương trình Giao lưu Văn hóa
 • Chúng tôi giới thiệu chương trình giáo dục Hoa Kỳ từ trường tại Minnesota của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đến các khuôn viên khác tại nước ngoài
 • Chúng tôi đã có 19 trường trong hệ thống NISS tại 8 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ba Lan, Hàn Quốc, Philippines, Pháp, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ.