Đối tượng đăng kí

Đối tượng đăng kí
Độ tuổi tham gia Lớp 8-12
Thành tích học tập Trong vòng 3 năm trước đó đạt từ " C" trở lên (tùy vào từng trường thì yêu câu về thành tích là khác nhau).
ELTiS trên 222 điểm (Slep test đạt 50 điểm trên 65 điểm)
Điều kiện khác
  • Phỏng vấn tiếng Anh
  • Không gặp vấn đề trong việc đăng kí visa đi Mỹ.
  • Người có tính cách linh hoạt có thể thích ứng được với gia đình Mỹ.
Chọn trường
  • Chọn theo kết quả thi và thành tích học tập.
  • Chọn trường sau khi nhận tư vấn